ขอบคุณพระเจ้า สกรีนเซฟเวอร์

ขอบคุณพระเจ้า ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

ขอบคุณพระเจ้า แอนิเมชั่สกรีนเซฟเวอร์

วันขอบคุณพระเจ้า สกรีนเซฟเวอร์ที่อุทิศให้กับวันหยุดขอบคุณพระเจ้า งานปาร์ตี้ขอบคุณพระเจ้า? คุณเคยจัดขึ้น? ซึ่งเป็นเทศกาลแบบดั้งเดิมในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีแรงบันดาลใจจากงานปาร์ตี้ของผู้แสวงบุญตามผู้ก่อตั้งของประเทศซึ่งมาและไปหิวและความจำเป็นเพราะความล้มเหลวของสภาพภูมิอากาศและการเพาะปลูก เทศกาลเก็บเกี่ยวเพราะมันเป็นอาหารที่แรกที่พวกเขาเก็บรวบรวมด้วยความช่วยเหลือของชาวอินเดียที่จะมาถึงในประเทศ งานเลี้ยงของบิดาผู้แสวงบุญและบิดาผู้ก่อตั้งของประเทศ งานเลี้ยงของผู้ตั้งถิ่นฐานจากแผ่นดินใหญ่เป็นผู้ก่อตั้งของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา อาหารค่ำวันขอบคุณพระเจ้า ขบวนพาเหรดวันขอบคุณพระเจ้าซึ่งมีการเฉลิมฉลองในขณะที่คนทั้งประเทศและดอกไม้ไฟที่จะเปิดตัวในทุกชั้นฟ้าในเวลากลางคืน มันเป็นงานเฉลิมฉลองที่สำคัญที่สุดในสหรัฐอเมริกาคือการเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่คุ้นเคยมากที่สุด

ขอบคุณพระเจ้า สกรีนเซฟเวอร์

ขอบคุณพระเจ้า Screensavers

ขอบคุณพระเจ้า ฟรีสกรีนเซฟเวอร์

แสดงความคิดเห็น!
ออกเสียงลงคะแนน!
ร่วมกัน!